Slovensko   Hrvatski  

BS Adria d.o.o.

|DOMOV|O skupini BLANCO Professional|Ekologija

EKOLOGIJA

NAŠE NAČELO

Ohranjanje in varovanje našega okolja je sestavni del politike našega podjetja. Zavedamo se, da lahko dolgoročno gospodarsko uspešnost poslovanja zagotovimo le, če bomo dosledno upoštevali okoljske potrebe. Varstvo okolja, varnost in kakovost dela so sestavni del našega načina upravljanja.

NAŠI IZDELKI IN DELOVANJE

Z okolju prijazno zasnovo svojih izdelkov in proizvodnih procesov lahko aktivno prispevamo k dolgotrajnemu ohranjanju okolja, ki zagotavlja dobro kakovost življenja. Zato pozdravljamo dejstvo, da strpnost do okolja, trajnost in ponovno uporabnost izdelkov postajajo vse bolj in bolj odločilni dejavnik gospodarske konkurenčnosti. Redno v celoti dokumentiramo svoje nadzorne postopke da zagotovimo, da smo v skladu z zakonskimi zahtevami. Naš cilj je tudi zmanjšanje okoljskega vpliva naše proizvodnje in proizvodov za več kot to zahteva z zakonom določen minimum. Naš namen je da smo vzgled v naši industriji. Pri razvoju novih izdelkov, optimizaciji obstoječih izdelkov, postopkih ter izbiri surovin, dosledno upoštevamo okoljske ugotovitve. 


NAŠI KUPCI

Zahteve naših kupcev glede skladnosti z okoljem, trajnostjo in ponovno uporabo, preučimo in kjer je mogoče uvedemo v proizvodnjo. Z odprtim in usmerjenim dialogom o politiki informiranja ustrežemo željam naših strank, ki želijo biti obveščene o okoljskih vidikih našega proizvodnega programa.


NAŠI DOBAVITELJI

Izbira dobavitelja je zelo pomembna, če želimo izpolniti okoljske standarde ki smo si jih zastavili. Zato jih že na začetku seznanimo z našimi okoljskimi smernicami in standardi ter njihovimi posledicami. Prednost imajo seveda tisti dobavitelji, ki se intenzivno in zavzeto zavzemajo za reševanje okoljskih vprašanj.


JAVNOST

Na lastno pobudo se čutimo dolžni, da javnost v celoti in pošteno informiramo. Tu je merilo odkritost, pripravljenost na dialog ter zavestno dojemanje odgovornosti.


NAŠI ZAPOSLENI

Varnost je neločljiv del našega celostnega koncepta. Z rednim nadzorom in dokumentiranimi ocenami tveganja na delovnih mestih iščemo pomanjkljivosti in jih nato odpravimo. Pričakujemo, da bodo naši zaposleni zavestno in dosledno prevzeli svojo odgovornost za okolje. Za to zahtevano znanje ponujamo ciljno izobraževanje in usposabljanje.

NAŠE AKTUALNO OKOLJSKO POROČILO

Okoljsko poročilo za leto 2011

KONTAKTIRAJTE NAS

Odgovorni za varstvo
Wolfgang Schneider
Predstavnik za varstvo okolja
Heike Götz

Kontakt
BLANCO GmbH + Co KG
Heike Götz
Flehinger Str. 59
75038 Oberderdingen
Telefon: 07045 / 44 81 311
Telefax: 07045 / 45 67 122
E-Mail: heike.goetz@blanco.de