Slovensko   Hrvatski  

BS Adria d.o.o.

|DOMOV|O skupini BLANCO Professional|Cilji

CILJI

[Uvodna opomba] [Podjetje Blanco] [Naša vizija] [Stranke] [Zaposleni] [Izdelki in storitve] [Kvaliteta] [Konkurenti] [Okolje] [Odnosi z javnostjo] [Partnerji] [Dobavitelji in posojilojemalci]

 

UVODNA OPOMBA

Te smernice določajo naša prepričanja in načela, ki so in morajo biti standard in merilo našega delovanja. Te smernice so odraz naših prepričanj.

 

1. PODJETJE BLANCO

BLANCO je ustanovil Heinrich Blanc leta 1925 in spada v E.G.O. skupino.
Izdelujemo in tržimo inovativne kakovostne produkte in sisteme za kuhinjsko tehnologijo, Catering Sisteme, Medical Care Sisteme in Industrijske komponente.

Kot mednarodno usmerjeno družinsko podjetje smo se osredotočili na stalno spreminjajoče se potrebe na svetovnem trgu.

 

2. NAŠA VIZIJA

Kot sistemski ponudnik z našimi poslovnimi partnerji razvijamo in oblikujemo privlačne in varčne rešitve, ki omogočajo lažje delo tako v gospodinjstvu, gostinstvu in področju medicine. 

Potreb naših strank se zavedamo, jih spodbujamo ter izpolnimo.

Ustvarjamo inovativne in prilagodljive rešitve, ki so v dizajnu, funkciji, kakovosti in storitvi za vzgled.

Zanašamo se na kompetenco, zavezanost in ustvarjalnost naših zaposlenih, kot tudi na napredne in okolju prijazne tehnologije. Vse, da smo vedno korak pred drugimi in najboljši dobavitelj na svetu.

Naš moto je: We do it!

 

3. STRANKE

Zadovoljne in navdušene stranke so merilo našega delovanja. Ti odločajo o naši prihodnosti.

Zadovoljstvo strank dosežemo z:

 • partnerstvom in zaupanja vrednim sodelovanjem
 • vljudnostjo in prijazno pomočjo
 • strateškim razvojem in izvajanjem problemskih rešitev
 • stalno izmenjavo izkušenj z vami
 • z zanesljivo, brezhibno dostavo in kompetentno storitvijo servisa

Ta načela veljajo tudi za 'stranke' v našem podjetju in naši poslovni skupini.

 

4. ZAPOSLENI

Strokovno znanje, predanost, kreativnost in integriteta naših zaposlenih so najpomembnejši element našega poslovnega uspeha. Pomagamo našemu osebju pri izboljšanju njihove učinkovitosti z zagotavljanjem usposabljanja in nadaljnjega izobraževanja. Skrbimo za varnost na delovnem mestu in si prizadevamo glede na zmogljivost zagotoviti pošteno plačilo. 


Svoje zaposlene motiviramo s tem, da:

 • jim zaupamo; po načelu da je nadzor dober, zaupanje boljše
 • jih obravnavamo pošteno, jim nudimo informacije ter jih poslušamo
 • da smo tolerantni do napak in s prenosom pristojnosti in odgovornosti spodbujamo samostojni podjetniški pristop
 • jih vodimo k ciljem in priznavamo izjemne dosežke
 • podpiramo njihovo strokovno izpopolnjevanje
 • jih zaposlimo na področju, kjer so njihove prednosti
 • ustvarimo inovacijam prijazno delovno okolje
 • se zavzemamo za etično poslovno prakso
 • preprečujemo diskriminacijo

Pričakujemo:

 • predanost in navdušenje
 • prijazno in pošteno sodelovanje drug z drugim; po načelu govoriti drug z drugim, ne o drug drugem
 • integriteto, odprtost in pogum
 • interdisciplinarni način razmišljanja in poslovanja
 • usmerjenosti h kupcem

Z našimi zaposlenimi imamo spoštljiv, konstruktiven ter prijateljski odnos.

 

5. IZDELKI IN STORITVE

Naši izdelki in storitve naj:

 • prebudijo in izpolnijo želje strank
 • izpolnjujejo visoke estetske zahteve in ustvarjajo pozitivne občutke
 • ponujajo ugodnosti za naše stranke
 • izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti
 • lajšajo delo
 • bodo enostavne za namestitev, uporabniku prijazne
 • bodo brez nepotrebnih funkcij ter enostavne za uporabo
 • bodo konkurenčne ter so vedno korak pred ostalimi

 Zanašamo se na tehnološki napredek, varnost in spoštovanje okolja.

 

6. KVALITETA

Naš ugled kot vodilni v smislu kakovosti, vključuje nenehno pripravljenost pomagati stranki in poslovnim partnerejem od prvega do zadnjega stika.

„Made by BLANCO“ pomeni:

 • inovativni izdelki
 • izdelki, ki so varni za uporabo
 • trajnost
 • funkcionalnost
 • estetika
 • poudarek na storitvi

 Želimo da so stranke zadovoljne in se lahko zanesejo na našo kvaliteto.

 

7. KONKURENTI

 • Konkurente obravnavamo kot izziv in vzpodbudo, da naše delo opravimo najboljše.
 • Prizadevamo si za pošteno konkurenco.
 • Spoštujemo njihovo intelektualno lastnino.
 • Z njimi smo v športni tekmi.

 

8. OKOLJE

 • Naši izdelki in procesi morajo biti okolju prijazni in učinkoviti glede rabe virov.
 • Želimo aktivno prispevati k varovanju in izboljšanju našega okolja.
 • Z našim vedenjem želimo pokazati, da gospodarstvo in ekologija ne predstavljata nobenega protislovja.

 

9. ODNOSI Z JAVNOSTJO

 • Podpiramo odprte in zaupljive odnose z javnostjo.
 • Zavedamo se posebne družbene odgovornosti v naši regiji.
 • Podpiramo mir, raznolikost in socialne integracije ljudi ter spoštujemo druge kulture.
 • Podpiramo mladinska in športna društva.
 • V okviru naših sposobnosti se angažiramo za javno dobro.

 

10. PARTNERJI

Cenimo zaupanje naših delničarjev, tako da:

 • upravljamo njihovo podjetje z visokimi etičnimi standardi, strokovno, predano in na odgovoren način
 • previdno ravnamo z razpoložljivim kapitalom
 • dosegamo vztrajen dobiček in povečujemo  vrednost
 • izkoristimo priložnosti, vendar se izogibamo tveganjem, ki bi ogrozila naš obstoj

 

Od naših partnerjev pričakujemo, da bodo spodbujali nadaljnji razvoj njihovega podjetja in da podprejo ohranitev in ustvarjanje novih delovnih mest.

 

11. DOBAVITELJI IN POSOJILOJEMALCI

 • Naši odnosi temeljijo na medsebojnem spoštovanju in zaupanju.
 • Prizadevamo si za odgovorne dolgoročne odnose.
 • Učinkovitost naših dobaviteljev in posojilojemalcev ocenjujemo po zahtevnih, vendar poštenih merilih.
 • Svoje dobavitelje vključimo že v zgodnji fazi razvoja naših izdelkov in rešitvah problemov.
 • Naš trg javnih naročil je globalen.
 • Prednost dajemo konkurenčnim regionalnim ponudnikom, ki ponujajo enako kakovost in učinkovitost.
 • Želimo se omejiti na manj finančnih partnerjev ter s temi partnersko sodelovati odprto in z zaupanjem.