Slovensko   Hrvatski  

BS Adria d.o.o.

|DOMOV

O PODJETJU

OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI:

firma: BS ADRIA, zastopanje in trgovina, d.o.o.
skrajšana firma: BS ADRIA d.o.o.
sedež: Trzin
poslovni naslov: Špruha 7, 1236 Trzin
   
matična številka: 6046703000
davčna številka: SI92674844
transakcijski račun: 10100-0050119119 pri Banki Koper
   
direktor: Robert Šafarič
   
telefon: +386 (0)599 40951
telefax: +386 (0)599 00041
e-pošta: info@bs-adria.si
web www.bs-adria.si
   

BS ADRIA d.o.o. ne odgovarja v primeru nepravilnosti, netočnosti in ažurnosti podatkov vsebovanih na tej spletni strani. Enako velja tudi za vsebine drugih spletnih mest, s katerimi je ta stran neposredno ali posredno povezana preko "klik" točk.